Java applet window

Мнение 1: Java аплетите са минипрограми, които могат да бъдат включени директно в уеб страница. Те служат като интерактивни инструменти за зрителите на уебстраницата, като им позволяват бързо да взаимодействат или да разглеждат съдържанието на страницата по динамичен начин. Например те могат да се използват за показване на вградени анкети, анимации или графично представяне на данни. Въпреки широкото им използване, прозорците с Java аплети изискват активни мерки за сигурност, като например проверка на сертификати и редовно актуализиране на браузърите, за да се защитят зрителите от потенциални злонамерени заплахи. Необходимостта от периодични актуализации и кръпки допълнително засилва необходимостта от подходящи грижи за сигурността при използването на Java аплети в уеб страници.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика