Java correto

Мнение 1: Java Correto е инициатива за подобряване на сигурността и надеждността на най-популярния език за програмиране в света - Java. Инициативата използва многопластов подход за гарантиране на целостта на платформата и спазването на индустриалните стандарти. Тя включва тясно сътрудничество между ИТ специалистите, доставчиците, доставчиците на инструменти, изследователите и организациите. Всички заинтересовани страни полагат максимални усилия, за да предоставят решения на проблемите със сигурността, които възникват при използването на Java, както и решения за подобряване на нейната производителност в различни платформи и приложения. В крайна сметка това иновативно усилие обещава по-безопасна работна среда за всички, които използват Java на различни нива, и по-добро удобство при работа с различни платформи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика