Java execute javascript

Мнение 1: Java и JavaScript са два популярни езика за програмиране, но знаете ли, че Java може да се използва за изпълнение на JavaScript код? Вярно е! С помощта на правилните библиотеки настройването на средата, така че Java да може да управлява изпълнението на вашия код на JavaScript, е постижима задача. Това означава, че след като сте инсталирали подходящите пакети и рамки, можете да използвате Java за достъп и манипулиране на пълния набор от технологии от страна на клиента, включително HTML документи и тяхната структура, каскадни таблици със стилове (CSS), скриптови езици на браузъра като JavaScript, AJAX техники и др. Нещо повече - чрез лесното включване на общи уеб технологии като част от цикъла на разработка на бек енд, разработването на сложни интерактивни уебсайтове или приложения просто става много по-лесно с Java!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика