Java ftp

Мнение 1: Java FTP е сигурен начин за прехвърляне на данни през интернет, като се използва протокол, предназначен за сигурно прехвърляне на файлове. С помощта на Java FTP потребителите могат да се свържат с FTP сървър и бързо да изпращат или получават всякакъв вид файлове в двете посоки. Това го прави привлекателен в компаниите, където документите трябва да се споделят между отдели, служители и партньори. За разлика от други решения, базирани на Java, Java FTP предлага пълно криптиране, като същевременно е бърз и надежден. Освен това предлага допълнителни функции, като удостоверяване на потребителя, списъци на директориите и възможност за преглед на файловете, преди да ги изтеглите. Благодарение на тези функции и на своята сигурност Java FTP се превърна в предпочитан метод за прехвърляне на файлове за много организации.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика