Java ldap search

Мнение 1: Търсенето в Java LDAP е мощно приложение, което може да помогне за ускоряване на процеса на сигурност и удостоверяване. То работи на LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) сървър и се използва за достъп или актуализиране на информация в LDAP директория. С него разработчиците имат възможност бързо и точно да контролират удостоверяването на потребителите, разрешенията за достъп и друга важна информация лесно от всяка точка на света. Това означава оптимизиране на операциите за бизнеса, както и повишаване на безопасността на потребителите. Тъй като java технологиите продължават да се развиват, нараства и използването на LDAP търсенето за важни задачи като сигурността.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика