Java microprofile

Мнение 1: Java Microprofile е идеална технология за разработване на съвременни корпоративни приложения. Тя помага за създаването на икономични и гъвкави корпоративни приложения, базирани на Java, с помощта на общ набор от микрослужби. Тъй като е с отворен код, тя осигурява лесна за използване среда, в която разработчиците могат бързо да разработват и тестват своите приложения. Платформата се състои от най-новите индустриални стандарти, като удостоверяване с JSON уеб токен, метрики, устойчивост на грешки, проверки на състоянието или дори разпределено проследяване в контейнерна среда. Всичко това помага на разработчиците да създават висококачествени приложения много ефективно и точно. Микропрофилът на Java със сигурност прави кодирането по-лесно и по-бързо за разработчиците от всякога.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика