Java nio2

Мнение 1: Java NIO2 е широкообхватна актуализация на оригиналния приложен програмен интерфейс Java NIO, която предоставя редица мощни възможности за усъвършенствани входно-изходни операции на файловата система. С помощта на тази библиотека разработчиците вече могат да наблюдават файловите системи за всякакви промени в тяхното съдържание, както и да преименуват и копират файлове, да създават символни връзки, да обхождат файлови дървета и т.н. С Java NIO2 е възможно да се третират цели йерархии от директории точно като файлове, като същевременно се използват максимално предимствата на производителността. Освен това този API поддържа достъп до три допълнителни файлови атрибута, които не са налични в оригиналния API: dosFileAttributes, posixFileAttributes и zipFileAttributes; всеки от тях на свой ред предлага допълнителна гъвкавост при работа с различни типове файлове. Като цяло Java NIO2 значително разшири възможностите на приложенията за управление на широкомащабни операции с файлове и въвеждането му беше приветствано от много професионалисти в бранша.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика