Java old versions

Мнение 1: Java е един от най-дълго използваните езици за програмиране и се използва от 1995 г. насам. Ако искате да създадете или да използвате програми, създадени със стара версия на Java, все още можете да намерите тези версии на разположение онлайн. Въпреки че по-новите версии на Java включват нови функции и поправки на грешки, в определени случаи по-старите версии могат да бъдат по-подходящи за специфични нужди. Популярните употреби на стари версии на Java включват предимно корпоративни приложения, които се актуализират бавно поради проблеми със съвместимостта. Във всеки случай, ако имате нужда от достъп до изходен код, написан на определена версия на Java, не би трябвало да е трудно да изтеглите тази версия от надежден източник.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика