Java os

Мнение 1: Java Axis е рамка с отворен код за корпоративни приложения, разработена и публикувана от фондация Apache. Тя позволява на разработчиците да създават мощни приложения за уеб услуги само с няколко реда код. Java Axis поддържа разработката на различни API, като JWS, JAX-RPC и Document Literal Style API. Освен това тя осигурява ефективна комуникация и способности за представяне на XML данни, които могат да се използват в различни задачи, свързани с уеб услуги. Следователно той е популярен избор сред разработчиците, които желаят бързо и ефективно да включат надеждни възможности за уеб услуги в своите приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика