Java runtime jre

Мнение 1: Средата за изпълнение на Java (Java Runtime Environment, JRE) е широко използвана платформа за разработване, стартиране и внедряване на приложения във всички видове виртуални машини Java. Тази JRE е проектирана така, че да предлага стабилна производителност и минимален отпечатък. Системата за управление на паметта на Java улеснява ефективното използване на наличните ресурси, което дава възможност на разработчиците да създават приложения с по-малко системни ресурси в сравнение с други езици за програмиране. Изчерпателният набор от приложни програмни интерфейси (API) в JRE помага на разработчиците надеждно да отстраняват грешки и да профилират своите приложения по време на процеса на разработка и да ги изпълняват безпроблемно, след като бъдат внедрени. И накрая, активната общност по целия свят осигурява на разработчиците навременна помощ, когато те се сблъскат с някакъв проблем по време на изграждането или разгръщането на своите приложения с JRE.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика