Java signal

Мнение 1: Java сигналите осигуряват ефективен начин за комуникация на Java приложенията помежду им и с тяхната среда. Те са олекотено решение за бърза междупроцесна комуникация, което позволява на различните части на системата да обменят ефективно информация. Java сигналите имат няколко ясно изразени предимства пред алтернативните методи - те са асинхронни, което означава, че сигналите могат да се предават между процесите без необходимост от потвърждаване на получаването им; второ, тъй като сигналите са насочени към конкретни процеси, това позволява по-ефективно използване на ресурсите - само един процес в даден момент обработва сигнала; и накрая, Java сигналите позволяват множество паралелни операции, което е от съществено значение в много форми на системи в реално време. Всички тези характеристики превръщат Java сигналите в една от най-мощните и надеждни комуникационни техники, налични днес.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика