Java swing

Мнение 1: Java Swing е мощна библиотека за графичен потребителски интерфейс за езика за програмиране Java. Тя позволява на разработчиците да създават зашеметяващи, високопроизводителни графични потребителски интерфейси в рамките на Java приложенията, като вдъхват живот на своите концепции и ги правят лесно достъпни за потребителите. Тази библиотека предлага широк набор от функции, които помагат на разработчиците бързо да създават сложни потребителски интерфейси, включително поддръжка на различни компоненти, като бутони, текстови области, таблици и дървовидни структури. Освен това тя поддържа функции като възможности за плъзгане и пускане, обработка на събития и богат външен вид и усещане. Java Swing също така позволява на разработчиците лесно да включват богати мултимедийни елементи в своите софтуерни приложения, като например аудио и видео съдържание. За специалистите, които искат да създават зашеметяващи графични програми в Java, Swing е основен инструмент!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика