Javap

Мнение 1: javap е мощен инструмент от команден ред, базиран на Java, който се използва за разглобяване на компилирани байткодове на Java. Той дава възможност да се изследва байткодът на вашата програма, което позволява на разработчиците и системните администратори да дебъгват трудни класове и да разбират взаимодействията между класовете. javap също така позволява на потребителите да преглеждат изходния код на съществуващ Java клас или API, което помага да се разбере как различните методи взаимодействат помежду си. Тази изключително важна помощна програма може да предостави безценна информация за това как са структурирани и функционират рамки като Spring, Tomcat и други, което позволява на човек да оптимизира производителността им по време на разработката или да повиши сигурността на своите системи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика