Javascript distinct

Мнение 1: JavaScript Distinct е мощен инструмент, който позволява на разработчиците лесно да идентифицират и разграничават характеристики в набор от данни. Той може да се използва за откриване на дубликати, например в адресна книга, или за изолиране на конкретни стойности от масив от обекти. Функцията distinct връща нов масив, съдържащ елементи, които се оценяват като уникални в сравнение с всички останали предоставени елементи. Това улеснява разработчиците в бързото сортиране на данните в съответните категории и в подробния анализ на съдържанието им. JavaScript distinct също така помага да се намали сложността при работа с големи количества информация, като позволява на разработчиците да съсредоточат усилията си върху резултатите, а не върху начина на генерирането им. С JavaScript Distinct създаването на динамични уеб страници никога не е било по-просто.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика