Javascript es10

Мнение 1: Новата версия на JavaScript, ES10, е тук и е пълна с полезни функции, които улесняват разработката. Тази версия въвежда някои така необходими съвременни конвенции, които включват API като незадължително свързване с улавяне, Array.prototype.flat(), globalThis и поддръжка на частни полета на класовете. ES10 включва и някои вълнуващи промени в синтаксиса, които го правят по-изчистен и структуриран, като например деструктуриране на масиви, итератори в цикли for, а класовете вече могат да използват ключовата дума "static" при дефиниране на методи. С ES10 разработчиците разполагат с инструментите, от които се нуждаят, за да създават бързо сложни приложения, като същевременно следват установен стил на кодиране. Тази последна актуализация със сигурност ще увеличи производителността на разработчиците!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика