Javascript es5

Мнение 1: JavaScript ES5 е стандартен скриптов език, който се използва за създаване и подобряване на интерактивни уебсайтове, уеб приложения и програмиране от страна на сървъра. Той е най-широко използваният език за кодиране днес и съществува от 2009 г. насам. JavaScript ES5 е претърпял значително развитие през десетилетието след пускането му, като се отличава с подобрена скорост и производителност, както и с много повече инструменти, които разработчиците могат да използват при създаването на своите проекти. Със своя прост синтаксис и лесни за разбиране функции JavaScript ES5 е важна част от инструментариума на всеки уеб разработчик. Възможностите му предоставят на потребителите богатство и гъвкавост, които трудно могат да бъдат възпроизведени с помощта на други езици. В съчетание с огромния набор от приложни програмни интерфейси (API), библиотеки и рамки, достъпни онлайн, разработчиците със сигурност ще намерят идеалните ресурси за постигане на своите цели.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика