Javascript es7

Мнение 1: JavaScript ES7 има за цел да опрости разработването и да насърчи иновациите. Чрез въвеждането на нови функции като async/await разработчиците вече разполагат с инструменти за създаване на приложения с подобрена четимост и по-бърза скорост на изпълнение. Освен това подобренията в синтаксиса и конвенциите на API означават, че кодът може да се пише по-ефективно, което позволява по-активно сътрудничество чрез намаляване на объркването сред разработчиците, работещи по един и същ проект. ES7 прави уебпрограмирането още по-ефективно, като рационализира разработването и улеснява иновациите в общността на JavaScript.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика