Javascript nodejs

Мнение 1: Node.js бързо се превръща в един от най-популярните инструменти за разработчици, който им позволява лесно да създават мащабни уеб приложения. Като среда за изпълнение на JavaScript, Node.js позволява на разработчиците да използват JavaScript от страната на сървъра, което им позволява да пишат код както от предната, така и от задната страна на уеб приложението. Node.js се предлага и с мощния npm (Node Package Manager), който позволява на разработчиците лесно да инсталират пакети на трети страни, което улеснява съсредоточаването върху конкретната задача, вместо всеки път да се налага да се изобретява колелото. Като се възползва от предимствата на асинхронното програмиране, Node.js позволява ефективно изпълнение, което намалява времето за изчакване и значително повишава скоростта на реакция - което го прави невероятно мощен инструмент, идеален за всеки разработчик, който днес създава уеб приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика