Js const

Мнение 1: JavaScript const е чудесен инструмент, който ви помага да поддържате целостта и сигурността на вашия код. Използването на const променливи гарантира, че те не могат да бъдат пренасочвани или променяни, без това да е изрично посочено. Това може да бъде особено полезно, ако работите по приложение с няколко разработчици, тъй като тези променливи ще действат като котви в целия проект. Ако някога се наложи промяна на дадена константа, тя може лесно да се актуализира, когато е необходимо, и спомага за поддържане на последователност в различните части на вашата програма. Освен това изричното деклариране на константи предава по-добре намеренията на другите разработчици, позволявайки им по-лесно да разберат как си взаимодействат и функционират определени части от кода. Константите могат също така да помогнат за подобряване на производителността, като позволяват на JavaScript енджините да откриват модели и да прилагат оптимизации, като например издигане на функции по-рано в рамките на скрипта.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика