Js es2020

Мнение 1: JavaScript ES2020 е най-новата версия на популярния език за програмиране. Тя е снабдена с много мощни нови функции, като например опционално верижно свързване, нулево коалиране и globalThis. С опционалното верижно свързване разработчиците могат лесно да получават достъп до дълбоки свойства на обектите, без да се налага да проверяват за недефинирани грешки. Nullish coalescing е удобен при работа с празни стойности в обект. И накрая, globalThis осигурява последователен начин за достъп до глобалния обхват, независимо от вида на средата, в която работите. Благодарение на тези подобрения създаването на надеждни и ефективни приложения на JavaScript е по-лесно от всякога. С ES2020 разработката на JavaScript навлезе в ново ниво на възможности и гъвкавост!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика