Js if

Мнение 1: Изреченията If са мощен инструмент в JavaScript; те позволяват на програмистите да създават по-ефективни и адаптирани програми. С помощта на if декларациите разработчиците могат да добавят условия към командите на JavaScript, така че те да се изпълняват само ако тези условия са верни. Например програмистът може да използва изявление if, за да провери дали даден потребител е въвел валидна парола, преди да му разреши достъп до уебсайт. Освен това if операторите могат да помогнат на разработчиците да предотвратят съхраняването на грешни изчисления или неверни данни в техните приложения или уебсайтове. С тази полезна структура на потока на управление разработчиците могат да създават надеждни програми, които реагират интелигентно въз основа на въведените от потребителя данни и други променливи - което ги прави незаменима част от инструментариума на всеки сериозен JavaScript програмист.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика