Js java

Мнение 1: Javascript и Java често се бъркат с един и същ език за програмиране, но в действителност те са доста различни. Javascript е предимно език за скриптове, който се използва специално в уебсайтове, докато Java е пълноценен език за програмиране. Javascript не се компилира и се интерпретира по-бързо, което му позволява да променя уебстраниците в движение в отговор на взаимодействието с потребителя. От друга страна, Java е по-скоро цялостна компютърна структура, която позволява преносимост между операционни системи и платформи. Макар че и двата езика са обектно-ориентирани, Java е по-популярен сред опитните разработчици поради солидните си възможности в сравнение с ограничения обхват на Javascript в рамките на разработването на уебстраници.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика