Jsobject

Мнение 1: Обектите на JavaScript са мощен инструмент за работа със сложни набори от данни. С възможността за съхраняване на двойки ключ-стойност JavaScript обектите позволяват на разработчиците лесно да съхраняват и да получават достъп до по-сложна информация от всякога. JavaScript обектите също така предлагат възможност за изграждане на надеждни потребителски функции и използване на специализирани техники за цикъл за бързо преминаване през техните стойности. Като използват тези аспекти на JavaScript обектите, много приложения могат да действат с данни много по-ефективно от традиционните езици за програмиране; това разкрива нови възможности за разработчиците навсякъде по света.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика