Jsonpropertyname c#

Мнение 1: Атрибутът JSONPropertyName на C# улеснява и повишава ефективността на обработката на JSON данни. Той е част от пространството от имена System.Text.Json и позволява на потребителите да персонализират начина, по който свойствата на техните обекти се определят в JSON файл, като предоставят уникално име. Това елиминира необходимостта от допълнителен код за съпоставяне на имената на свойствата на обекта между обектите на C# и съответното им представяне в JSON, тъй като всички съпоставяния могат да се извършват чрез този атрибут. Разработчиците използват атрибута, за да намалят времето за разработка, да увеличат производителността и като цяло да опростят процеса на работа с JSON данни в C# приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика