Jupyter anaconda

Мнение 1: Jupyter Anaconda е мощна платформа за наука за данни с отворен код, базирана на Python. Тя позволява на потребителите да споделят, да си сътрудничат и да възпроизвеждат кодове в уеб базиран интерфейс, който е лесен за използване дори от хора с малък опит в програмирането. Нейните интегрирани инструменти, като Spyder и Anaconda Navigator, предоставят на потребителите допълнителни ресурси за рационализиране на усилията им за анализ на данни. Със своя широк спектър от приложения - от машинно обучение до визуализация на данни, Jupyter Anaconda е помогнал на безброй хора да се потопят по-дълбоко в моделите си на данни и да извлекат повече от всякога от прозренията си за данните.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика