Jupyter notebook pycharm

Мнение 1: Jupyter Notebook и PyCharm са два от най-популярните инструменти за кодиране с Python. Jupyter Notebook е интерактивно уеб приложение с отворен код, в което потребителите могат да пишат и изпълняват код на Python, като виждат резултата непосредствено до него. PyCharm, от друга страна, е пълнофункционална интегрирана среда за разработка (IDE), създадена от Jet Brains. Тя предлага интелигентно попълване на код, поддръжка на системи за контрол на версиите и множество полезни интеграции, които помагат на разработчиците да пишат и отстраняват грешки в своите приложения по-ефективно. И Jupyter Notebook, и PyCharm имат значителни предимства в зависимост от вида на проекта за кодиране, който се предприема. Независимо дали става дума за писане на изчислителен доклад или за разработване на мащабно уеб приложение, тези два мощни инструмента предлагат надеждни решения за свършване на работата.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика