Jupyter python

Мнение 1: Работата с тетрадки Jupyter е един от най-ефективните начини за изпълнение на код в Python. Те не само улесняват интерактивното изпълнение и модифициране на кода, но са и чудесен начин за визуализиране на данни и споделяне на документи с колеги или студенти. Тетрадките Jupyter включват мощни функции, като например инлайн чертане, синтаксис на markdown, автоматично проследяване на параметри и променливи, поддръжка на интерактивни уиджети и множество ядра за различни езици. С постоянно нарастващия си списък от функции не е чудно, че Jupyter се превръща в популярен избор за разработчиците на Python.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика