Kotlin to java

Мнение 1: Kotlin е език за програмиране, който завладя света със способността си да се интегрира безпроблемно с Java. Чрез комбинирането на двата езика разработчиците вече имат достъп до най-добрите характеристики и на двата. Kotlin дава възможност за подобряване на четимостта и поддържането благодарение на краткия си синтаксис и използването на проверки за нулева сигурност, както и за голяма оперативна съвместимост на библиотеките с Java. С поддръжката си на функционален стил на програмиране гъвкавостта на Kotlin гарантира, че той е в състояние да решава проблеми по по-ефективен начин в сравнение само с Java. Всички тези характеристики го правят привлекателен избор за бързо, надеждно и сигурно разработване на бизнес приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика