Kubernetes c#

Мнение 1: Kubernetes и C# са две мощни технологии, които се използват широко през последните години. Kubernetes е платформа с отворен код за управление на контейнери, която революционизира начина, по който предприятията управляват инфраструктурата и приложенията в голям мащаб, а C# е безопасен за типовете език за програмиране, който продължава да бъде в основата на десетки популярни приложения. За щастие, с подходящи познания и опит тези технологии могат да се използват ефективно заедно; като разгръщат .NET Core приложения върху клъстер на Kubernetes, разработчиците могат да се възползват от мащабируемостта, осигурена от Kubernetes, като същевременно използват чистата база данни, предлагана от C#. С правилната настройка организациите могат бързо да разгърнат мощни съвременни уеб или мобилни приложения, способни да работят във всякакъв мащаб.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика