Libre office java

Мнение 1: LibreOffice е безплатен офис пакет с отворен код, който бързо се превърна в един от най-популярните варианти за управление на документи. Той използва Java компоненти за създаване на интерфейс и функционалност, които потребителите разпознават, което улеснява разработването и внедряването на LibreOffice в съществуващия работен процес. С LibreOffice потребителите могат да работят с почти всеки възможен формат на документи; всичко от текстови файлове, електронни таблици, презентации, бази данни, чертежи и много други. Освен това LibreOffice предлага интеграция с други Java-базирани приложения за по-голяма гъвкавост и производителност. Всичко това го прави идеален избор за големи и малки фирми, които търсят рентабилен вариант за управление на своите документи, без да жертват качеството или производителността.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика