Llvm java

Мнение 1: Проектът llvm java е невероятна инициатива, която се стреми да преодолее пропастта между Java и други езици за програмиране. Като използват широко популярната инфраструктура на компилатора LLVM, те успяват да улеснят разработчиците да използват познатия синтаксис на Java, като същевременно се възползват от някои от мощните функции и възможности, които са присъщи на други езици за програмиране. Чрез този проект разработчиците могат лесно да пишат код на един език и да го компилират на друг, така че проектите им да имат още по-големи междуплатформени възможности и по-висока производителност. Това наистина дава възможност за по-голяма съвместимост на програмите, написани с помощта на тази система, особено на тези, които са написани за няколко платформи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика