Loadjava

Мнение 1: Loadjava е инструмент, базиран на Java, който е представен от Oracle през 1997 г. Той помага на потребителите да качват и инсталират Java класове, JAR файлове, SQLJ файлове и ресурсни файлове, като изображения и звукови файлове, в базата данни. С Loadjava потребителите могат също така да правят промени в съществуващи класове или JAR файлове, да създават връзки между обекти от базата данни, да дефинират публични и частни Java библиотеки и да премахват дефиниции на класове от базата данни бързо и ефективно. Loadjava осигурява сигурно внедряване на различни видове файлове по бърз начин, като същевременно дава на потребителите гъвкавостта, необходима за много динамични приложения за бази данни. Това е основен инструмент за всеки потребител, който иска по-лесен и по-сигурен начин за внедряване на своите приложения, базирани на бази данни.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика