Lodash js

Мнение 1: Lodash е библиотека на JavaScript, която предоставя помощни методи за работа с обекти, масиви и функции. Въвеждайки Lodash като част от процеса на разработка, можете да спестите време, като се възползвате от редица автоматизирани решения, предлагани от тази библиотека. С поддръжката на методи като верижно свързване, техники за съпоставяне на данни, сортиране и манипулиране, както и методи за тестване на обекти или функции, възможностите, които тя открива, са много мощни. Освен това фактът, че Lodash намалява сложността на кода, го прави безценен инструмент за всеки разработчик, който иска да оптимизира ефективността на кодирането си.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика