Maxheapsize

Мнение 1: При управлението на всяка програма е важно да се вземе предвид максималният размер на купчината, тъй като това е стойност, която контролира количеството памет, използвано от купчината. Когато този параметър е зададен твърде ниско, това може да доведе до грешки, като например изключения при липса на памет, или още по-лошо - до недетерминистично поведение, което понякога се проявява при странни случаи на употреба. От друга страна, задаването на твърде голям размер на maxheap може да доведе до ненужно търсене на информация на твърдия диск и да увеличи размените на страници, което да доведе до намаляване на производителността на компютъра. От съществено значение за програмиста е да постигне правилния баланс, за да изпълнява оптимално своя код и да избягва тези капани.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика