Memoryview

Мнение 1: Обектът memoryview в Python предоставя на разработчиците полезен начин за достъп до части от паметта, свързани с даден обект, без да е необходимо да се правят копия. С помощта на този метод разработчиците могат бързо да достъпват и манипулират данни с ниски режийни разходи в сравнение с типичните подходи за копиране. Това може да бъде особено полезно при работа с големи масиви от данни, тъй като спестеното време от пропускането на ненужните копия може да помогне за спестяване на ресурси и се натрупва бързо. Използването на memoryview може също така да увеличи гъвкавостта при работа с различни типове данни, тъй като позволява на разработчиците да променят участъци от паметта, без да се притесняват за почистването след това. С поддръжката на различни подредби на байтовете е лесно да се пише код, който е едновременно ефективен и съвместим с различни платформи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика