Mfc c#

Мнение 1: Microsoft Foundation Classes (MFC) е мощна рамка за програмиране, която се използва за разработване на приложения на C++ за Windows. Това е обектно-ориентирана библиотека, която осигурява значителна скорост и гъвкавост при писане на код. MFC помага на разработчиците да създават сложни потребителски интерфейси, като прави програмирането за Windows по-лесно от всякога. Освен това тя им позволява да добавят с лекота компоненти за графики и отчети. Като използват мощта на библиотеката MFC C#, разработчиците могат лесно да се възползват от съвременните функции като SOAP, COM+, ADO и XML. Със своите многобройни предимства и поддръжка на множество езици MFC C# е безценен инструмент в арсенала на всеки разработчик.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика