Mimetext

Мнение 1: Миметекстът е усъвършенствана технология, която позволява на потребителите да изпращат текстови съобщения, които имат същия вид, сякаш са изпратени от собствените им устройства. Това открива много нови възможности, като например предоставяне на служителите, обслужващи клиенти, на начин да общуват с клиентите си в познат формат. Mimetext също така дава възможност на маркетинговите отдели да създават и разпространяват промоционални материали чрез входяща поща или SMS по професионален начин. И накрая, той може да се използва като надеждна форма на комуникация между бизнес партньори, които са разпръснати географски или може да не използват едни и същи приложения за съобщения. На всичкото отгоре миметиксът е изключително удобен и лесен за използване, така че всеки може лесно да усвои използването му.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика