Modelmapper spring

Мнение 1: ModelMapper е библиотека, предназначена да премахне необходимостта от писане на досаден код за съпоставяне. С помощта на ModelMapper разработчиците могат да конфигурират двигател за картографиране на обекти, който изпълнява задачата за картографиране от един обект към друг само с няколко реда код. Това е особено полезен инструмент за потребителите на Spring, тъй като позволява бързо и ефективно прехвърляне на данни на обекти като DTO с помощта на Spring. ModelMapper работи ръка за ръка с инжектирането на зависимости на Spring, като позволява по-добра автоматизация на трудоемкия ръчен труд, необходим преди - като например мъчителните опити за ръчно преобразуване между различни обекти. С ModelMapper можете да се радвате на по-четивни и поддържани кодове с по-ниски общи разходи за поддръжка в бъдеще.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика