Msscriptcontrol c#

Мнение 1: Microsoft Script Control (MSSCriptControl) е мощен ActiveX контрол, предлаган от Microsoft, който може да се използва в програми на C# за улесняване на специализирани задачи за писане на скриптове. Той осигурява достъп до мощни езици за скриптове, като VBScript и JScript, като позволява на разработчиците да включат работата на скриптовете в своите приложения, без да се налага да изучават синтаксиса на всеки език за скриптове. Макар че MSSCriptControl има някои режийни разходи за кодиране, неговият лесен за използване обект модел и тясно интегрираната интеграция с .NET Framework компенсират това с повече от необходимото. От автоматизиране на сложни изчисления и промени в данните до извършване на задачи за отстраняване на грешки в съществуващ код, MSSCriptControl може да помогне за значително намаляване на времето за разработка.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика