Mssql c#

Мнение 1: C# и SQL са невероятно мощна комбинация от гледна точка на кодирането. C# е обектно-ориентиран език с много чудесни функции за създаване на приложения и уебсайтове, а SQL е един от най-големите скриптови езици за работа с бази данни. Заедно те могат да се използват за създаване на динамични, управлявани от данни среди, в които данните могат да се съхраняват, извличат, манипулират и споделят между различни потребители с лекота. С поддръжката на отлични съвременни библиотеки, като MSSQL Server на Microsoft, никога не е било по-лесно да получите достъп до мощта на C# и SQL заедно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика