Mysql entityframework

Мнение 1: MySQL EntityFramework е мощен инструмент за разработчици, които искат да имат достъп, да управляват и да внедряват множество хранилища на данни от една платформа. Той опростява процеса на работа между различни сървърни технологии, като Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 и др. С тази рамка разработчиците могат лесно да създават модели на данни, да проектират заявки и да работят със свързани съхранени процедури в едно и също пространство. EntityFramework е изключително надеждна, тъй като поддържа най-новата версия на MySQL и осигурява подобрени функции за сигурност, като криптирани връзки и методи за удостоверяване, за да се предотврати неоторизиран достъп. Неговата изчерпателна документация позволява на разработчиците бързо да разберат структурата и да се запознаят с всички функции. За всички разработчици, които се интересуват от използването на MySQL като основна платформа, EntityFramework улеснява ефективното съхраняване и манипулиране на данни на едно централно място, без да се налага някога да сменят платформата.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика