Mysql visual studio c#

Мнение 1: MySQL е популярна технология за бази данни, която често се използва при разработването на софтуер на корпоративно ниво. Благодарение на интегрирането на визуализациите с платформата .NET на Microsoft, Visual Studio и неговият език C# вече предоставят на разработчиците ефективен начин за създаване на приложения, използващи данни от MySQL. Visual Studio се възползва от синтаксиса, обектно-ориентираната парадигма и възможностите за програмиране във функционален стил на C#, за да направи разработването на програми за MySQL много по-лесно и по-бързо от всякога. Заедно с мощните си инструменти за отстраняване на грешки Visual Studio и C# предлагат най-усъвършенствания начин за управление на данни, съхранявани в бази данни MySQL.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика