Nameko python

Мнение 1: Nameko python е нововъзникваща технологична рамка, която служи за основа на архитектурата на микросървисите. Тя е създадена, за да оптимизира архитектурата, ориентирана към услуги, като позволява на разработчиците бързо да изграждат и внедряват множество услуги. Nameko е изградена както върху библиотеката asyncio на Python, така и върху нейните възможности за RPC (Remote Procedure Calls). Това дава възможност на услугите да комуникират помежду си, използвайки асинхронен слой, което означава, че между тях не се разхищават ресурси. Освен това nameko има широка поддръжка на други протоколи, като HTTP или WebSockets. С тази всеобхватна рамка разработчиците могат да създават стабилни и надеждни приложения по-бързо от всякога.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика