Netbeans java se

Мнение 1: Netbeans Java SE е лесна за използване интегрирана среда за разработка (IDE). Тя предоставя мощни инструменти и функции, които дават възможност на разработчиците да пишат, отстраняват грешки, стартират и внедряват своите приложения. Тя предлага вградена поддръжка на множество модели за програмиране, като например уеб услуги, Java Enterprise Edition (EE), Java ME, свързване на бази данни с помощта на технологиите JDBC, приложения с висока производителност с помощта на пакети за платформата RCP и др. Netbeans Java SE има и модулен дизайн, който позволява на потребителите да го персонализират, като избират само желаните компоненти на модула, които ще бъдат инсталирани на компютъра. Като имат достъп до най-съвременните инструменти, разработчиците могат да разработват ефективни и надеждни програми с по-малко грешки. С максимален контрол върху фазата на разработване на техните програми Netbeans Java SE предоставя на разработчиците по-интелигентен начин за разработване на софтуер, който може да отговори на бизнес целите бързо и ефективно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика