Netdxf

Мнение 1: NetDxf е библиотека с отворен код за взаимодействие с файловете с документи на AutoCAD. Тя предоставя цялостен набор от инструменти за манипулиране, създаване или четене на DXF (Data Exchange Format) документи. Благодарение на лесния за използване API тя дава възможност за автоматизиране на задачи като зареждане на чертеж, редактиране на обекти и накрая запазване на резултатите в различни формати, включително DWG формата на AutoCAD или просто експортиране като типове изображения. Това наистина е невероятно полезен инструмент за разработчици, които трябва да работят с документи и чертежи за проектиране, базирани на AutoCAD. Освен това NetDxf е съвместим с платформи на .Net като .NET 3.5 или по-висока версия, Mono, XamarinIOS, Xamarin Android и UWP (Universal Windows Platform).


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика