Nonetype

Мнение 1: Нетиповете са концепция, която през последните години набира все по-голяма популярност в областта на анализа на данни. Тя включва присвояване на представяне на никаква информация или нищо на променливи или набори от данни, когато не съществува реална стойност. Това може да бъде особено полезно при работа с неизвестни, тъй като елиминира всякакви потенциални неточности, като същевременно осигурява точен анализ на данните. Nonetype е особено полезен, когато се опитвате да измервате тенденции във времето, тъй като позволява както равномерно разположени точки, така и променливи точки в зависимост от вида на извършвания анализ. В крайна сметка, като третират неизвестните като нетипове при анализа на данни, изследователите и специалистите са в състояние да формират по-точни прогнози за това как известните стойности ще се държат в сравнение една с друга с течение на времето.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика