Nparray

Мнение 1: nparray е мощен инструмент за манипулиране и анализ на данни. Той е особено полезен при работа с големи масиви от данни или високомерни масиви. Тази библиотека е разработена, за да улесни разработчиците при извършването на сложни изчисления, а обширният ѝ набор от API позволява на потребителите да получат достъп до редица математически функции и алгоритми за машинно обучение. Тя поддържа както масивно-ориентирано програмиране, така и обектно ориентирани стилове на програмиране, като предлага изчерпателен набор от функции, като например линейни алгебрични операции, генериране на случайни числа и функции за статистически анализ. С помощта на nparray възможностите за манипулиране на данни са безкрайни - от изчисляване на стандартното отклонение на набор от данни до изпълнение на алгоритми за обучение без надзор - което означава, че можете да извлечете максимална полза от изследователските си проекти.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика