Of js

Мнение 1: JavaScript е основен компонент на съвременната мрежа и се използва за създаване на интерактивни уебсайтове и приложения. Той позволява на разработчиците да вдъхнат живот на своите проекти с динамична функционалност, която дава резултати. Много популярни библиотеки, фреймуърки и инструменти са изградени върху JavaScript, като предлагат на разработчиците изключително бърз начин за оптимизиране на разработката и използване на предимствата на съществуващите технологии. Невероятната гъвкавост на този език го е превърнала в крайъгълен камък в компютърното програмиране и ще продължи да бъде такъв, тъй като интернет продължава да се разраства и да става все по-сложен.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика