Opencl python

Мнение 1: OpenCL Python предоставя на разработчиците мощен инструмент за създаване на приложения с помощта на любимия им език за програмиране. С помощта на OpenCL Python разработчиците могат да се възползват от огромните възможности на хетерогенните архитектури и да използват възможностите за паралелно програмиране, включени в езика. С този инструмент разработчиците вече не са ограничени от едно изчислително устройство или от латентността, произтичаща от неефективното прехвърляне на данни между множество дискретни ускорители. Те могат да се възползват напълно от целия си наличен хардуер и бързо да създават приложения с висока производителност в голям мащаб. Освен това те получават ценни възможности за лесно добавяне на поддръжка за повече устройства по-късно с минимални усилия. OpenCL Python прави революция в разработването на приложения!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика