Pcl c#

Мнение 1: C# е популярен език за програмиране, който се използва за създаване на мощни софтуерни приложения. Платформата .NET помага на разработчиците да се възползват максимално от езика, като предоставя мощни инструменти и библиотеки, а PCL позволява на разработчиците да създават междуплатформени приложения на C#. Тъй като персоналните компютри, мобилните устройства и уеб приложенията работят на различни платформи, използването на PCL с C# дава възможност на разработчиците да пишат веднъж и да внедряват на различни платформи с минимални усилия. Разработчиците се възползват и от изобилието от налични онлайн ресурси, които могат да помогнат за бързото и лесно разработване на сложни C# приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика